محصولات ویژه

پک تخفیفی حاج احمد

نان شکری مخصوص - نان خرمایی پسته ای - نان برنجی زعفرانی
110,000 تومان 93,000 تومان

پک تخفیفی حاج احمد

نان برنجی ۵۰ درصد - کاک مخصوص - نان خرمایی گردویی
125,000 تومان 106,000 تومان

پک تخفیفی حاج احمد

نان برنجی ۲۵ درصد - نان خرمایی پسته ای - کاک مخصوص
115,000 تومان 97,000 تومان

پک تخفیفی حاج احمد

نان شکری مخصوص - نان برنجی ۲۵ درصد - نخودچی لقمه
95,000 تومان 80,000 تومان

نان برنجی زعفرانی (۲۵ درصد)

۲۵ درصد روغن حیوانی
45,000 تومان

نان برنجی زعفرانی(۵۰ درصد)

۵۰ درصد روغن حیوانی
55,000 تومان

نان برنجی ساده

35,000 تومان

نان برنجی سفید

30,000 تومان

کاک مخصوص

35,000 تومان

نان شکری فروشگاهی

۱۲ عددی
12,000 تومان

کاک لقمه ای

18,000 تومان

نخودچی لقمه

20,000 تومان

نان شکری لقمه

18,000 تومان

کادویی مخصوص

35,000 تومان

گلدن باکس

ترکیب:نان خرمایی_نان شکری_نان برنجی_کاک
50,000 تومان

کاک (جعبه چوبی)

50,000 تومان