جستجو
کاک
محصولات ویژه
نان شکری مخصوص - نان خرمایی پسته ای - نان برنجی زعفرانی

پک تخفیفی حاج احمد

نان شکری مخصوص - نان خرمایی پسته ای - نان برنجی زعفرانی
310,000 تومان 263,000 تومان
نان برنجی ۵۰ درصد - کاک مخصوص - نان خرمایی گردویی

پک تخفیفی حاج احمد

نان برنجی ۵۰ درصد - کاک مخصوص - نان خرمایی گردویی
410,000 تومان 348,000 تومان
نان برنجی ۲۵ درصد - نان خرمایی پسته ای - کاک مخصوص

پک تخفیفی حاج احمد

نان برنجی ۲۵ درصد - نان خرمایی پسته ای - کاک مخصوص
360,000 تومان 306,000 تومان
نان شکری مخصوص - نان برنجی ۲۵ درصد - نخودچی لقمه

پک تخفیفی حاج احمد

نان شکری مخصوص - نان برنجی ۲۵ درصد - نخودچی لقمه
350,000 تومان 297,000 تومان
نان برنجی زعفرانی (۲۵ درصد)

نان برنجی زعفرانی با 25 درصد روغن حیوانی

نان برنجی زعفرانی با ۲۵ درصد روغن حیوانی نام یک نوع شیرینی محلی سوغات شهر کرمانشاه است. شما می توانید نان برنجی زعفرانی حاج احمد، که یکی از پر طرفدار ترین محصولات استرا به صورت آنلاین خریداری کنید.
140,000 تومان
نان برنجی زعفرانی(۵۰ درصد)

نان برنجی زعفرانی با 50 درصد روغن حیوانی

نان برنجی زعفرانی با ۵۰ درصد روغن حیوانی یک نوع شیرینی محلی سوغات شهر کرمانشاه است. شما می توانید نان برنجی زعفرانی حاج احمد، که یکی از پر طرفدار ترین محصولات استرا به صورت آنلاین خریداری کنید.
170,000 تومان
نان برنجی ساده

نان برنجی زعفرانی

نان برنجی نام یک نوع شیرینی محلی سوغات شهر کرمانشاه است. شما می توانید نان برنجی زعفرانی حاج احمد، که یکی از پر طرفدار ترین محصولات است را به صورت آنلاین خریداری کنید.
110,000 تومان
نان برنجی سفید

نان برنجی سفید

نان برنجی سفید یک نوع شیرینی محلی سوغات شهر کرمانشاه است. شما می توانید نان برنجی زعفرانی حاج احمد، که یکی از پر طرفدار ترین محصولات استرا به صورت آنلاین خریداری کنید.
100,000 تومان
کاک مخصوص

کاک مخصوص

120,000 تومان
نان شکری ریز (سکه ای)
نان خرمایی گردویی

نان خرمایی گردویی مخصوص

نان خرمایی گردویی نام یک نوع شیرینی محلی سوغات شهر کرمانشاه است. شما می توانید نان خرمایی گردویی حاج احمد، که یکی از پر طرفدار ترین محصولات است را به صورت آنلاین خریداری کنید.
120,000 تومان
نان خرمایی پسته ای

نان خرمایی پسته ای

نان خرمایی پسته ای نام یک نوع شیرینی محلی سوغات شهر کرمانشاه است. شما می توانید نان خرمایی پسته ای حاج احمد، که یکی از پر طرفدار ترین محصولات است را به صورت آنلاین خریداری کنید.
100,000 تومان
نان شکری با روغن حیوانی
نان شکری زعفرانی
نان خرمایی ساده

نان خرمایی ساده

نان خرمایی ساده نام یک نوع شیرینی محلی سوغات شهر کرمانشاه است. شما می توانید نان خرمایی ساده حاج احمد، که یکی از پر طرفدار ترین محصولات است را به صورت آنلاین خریداری کنید.
70,000 تومان
نان خرمایی گردویی

نان خرمایی گردویی (یک هشتم گردو)

نان خرمایی گردویی نام یک نوع شیرینی محلی سوغات شهر کرمانشاه است. شما می توانید نان خرمایی گردویی حاج احمد، که یکی از پر طرفدار ترین محصولات است را به صورت آنلاین خریداری کنید.
85,000 تومان
نان شکری فروشگاهی

نان شکری فروشگاهی

۱۲ عددی
40,000 تومان
نان شکری(جعبه کشویی)
نان برنجی صندوقی

نان برنجی زعفرانی صندوقی

نان برنجی زعفرانی صندوقی یک نوع شیرینی محلی سوغات شهر کرمانشاه است. شما می توانید نان برنجی زعفرانی حاج احمد، که یکی از پر طرفدار ترین محصولات استرا به صورت آنلاین خریداری کنید.
80,000 تومان
نان خرمایی لقمه

نان خرمایی لقمه

نان خرمایی لقمه نام یک نوع شیرینی محلی سوغات شهر کرمانشاه است. شما می توانید نان خرمایی لقمه حاج احمد، که یکی از پر طرفدار ترین محصولات است را به صورت آنلاین خریداری کنید.
60,000 تومان
کادویی مخصوص-

کادویی مخصوص

120,000 تومان
گلدن باکس

گلدن باکس

ترکیب:نان برنجی با ۵۰ درصد روغن حیوانی
200,000 تومان
نان برنجی جعبه چوبی

نان برنجی زعفرانی جعبه پوبی

نان برنجی زعفرانی یک نوع شیرینی محلی سوغات شهر کرمانشاه است. شما می توانید نان برنجی زعفرانی حاج احمد، که یکی از پر طرفدار ترین محصولات استرا به صورت آنلاین خریداری کنید.
0 تومان
نان خرمایی(جعبه چوبی)

نان خرمایی(جعبه چوبی)

نان خرمایی نام یک نوع شیرینی محلی سوغات شهر کرمانشاه است. شما می توانید نان خرمایی حاج احمد، که یکی از پر طرفدار ترین محصولات است را به صورت آنلاین خریداری کنید.
0 تومان
نان شکری (جعبه چوبی)
کاک (جعبه چوبی)
پرفروش ترین ها
نان خرمایی پسته ای

نان خرمایی پسته ای

نان خرمایی پسته ای نام یک نوع شیرینی محلی سوغات شهر کرمانشاه است. شما می توانید نان خرمایی پسته ای حاج احمد، که یکی از پر طرفدار ترین محصولات است را به صورت آنلاین خریداری کنید.
100,000 تومان
نان خرمایی گردویی

نان خرمایی گردویی مخصوص

نان خرمایی گردویی نام یک نوع شیرینی محلی سوغات شهر کرمانشاه است. شما می توانید نان خرمایی گردویی حاج احمد، که یکی از پر طرفدار ترین محصولات است را به صورت آنلاین خریداری کنید.
120,000 تومان
نان برنجی زعفرانی(۵۰ درصد)

نان برنجی زعفرانی با 50 درصد روغن حیوانی

نان برنجی زعفرانی با ۵۰ درصد روغن حیوانی یک نوع شیرینی محلی سوغات شهر کرمانشاه است. شما می توانید نان برنجی زعفرانی حاج احمد، که یکی از پر طرفدار ترین محصولات استرا به صورت آنلاین خریداری کنید.
170,000 تومان
نان شکری(جعبه کشویی)